close menu

AGOI Executive Committee

 • Dr. Kasturi Lal
 • Dr. Shalini Rajaram
 • Dr. Amita Maheshwari
 • Dr. Vijay Ahuja
 • Dr. Richa Chauhan
 • Dr. Satinder Kaur
 • Dr. Umesh Mahantshetty
 • Dr. S.B.L.Shrivastav
 • Dr. Uma Singh
 • Dr. Jita Parija
 • Dr. Sabhyata Gupta
 • Dr. Vinita Singh
 • Dr. Bhagyalaxmi Nayak
 • Dr. Rupinder Sekhon
 • Dr. Amrit Gupta
 • Dr. Geetha Nagasree
 • Dr. Nisha Singh
 • Dr. Ranu Patni
 • Dr. Janmejaya Mohapatra
 • Dr. Somashekhar S.P
 • Dr. Yogesh Kulkarni